İnsan insanın gölgesinde yeşerir de çürür de…

Hakikat’in kâfiri, şer’in evliyâsıdır.... Fatma Barbarosoğlu “Hakikat İncinmesin’’ ismiyle yayınladığı son romanını Yunus Emre’nin yukarıdaki sözüyle başlatır. “Hayatın her zaman kendine mahsus bir nağmesi vardır. Bazen taş plaktan eski bir tango, bazen bir bozlak, bazen rast şarkı...’’ Yazar bu makamları kahramanlarının hikâyelerinin içinde son derece güzel ve duru bir Türkçeyle ve bir o kadar da akıcı bir üslupta anlatır. Olaylar bugünün Türkiye atmosferinde geçer, kahramanlar iç içe geçmiş...


Fay kırıkları ve Cezayir

Ağzından insan sözünü hiç düşürmeden, sokak köşelerinde, dünyanın bütün köşelerinde insanları katleden bu Avrupa’yı bir kenara bırakalım… Avrupa’nın yaratamadığı bütünlüklü insanı biz yaratmaya çalışalım… Avrupa için, kendimiz için, insanlık için yeni bir başlangıç yapmalı yeni bir düşünce tarzı geliştirmeli, yeni bir insan yaratmaya çalışmalıyız….” Frantz Fanon 1961 yılında, Cezayir’in bağımsızlığını görmeden, 36 yaşında, lösemi tedavisi esnasında, ölüm döşeğinde kaleme aldığı ‘Yeryüzü’nün L...